Onder offline teksten vallen alle teksten die niet op internet geplaatst worden. Denk bijvoorbeeld aan teksten in brochures, folders en flyers.

Hoewel offline communicatiemiddelen afnemen, blijven ze voor sommige organisaties onmisbaar.